Beno Budar, serbski spisowaćel a basnik
Beno Budar 19.03.1946 – 08.10.2023

Moje rjane syčawki

Moje rjane sycawki
su mi dzensa ceknyli,
nětk ja dyrbju bjez nich byc,
to móhł cłowjek z koze jěc!

ŽET je zabka slapnyła,
HÓčKA je so zapójsła,
čEJ je cyle wot certa,
je so dał do palenca.

Tołste DŹEJ so złobi zas,
smuzka cekła je na kwas,
E je sumił do njebja
kaz tajka sycomłócawa.

Knjez es a cej a zet, owjej,
tam wjac nichtó doma njej.
Su na wulku fejtu sli,
hdzez kózdy pismik z kózdym spi!

Tez ćET je naraz ceknył mi,
hejgen pola cety spi.
Ach, wy lube sycawki,
hdy so stó z was nawróci?