Beno Budar, serbski spisowaćel a basnik
Beno Budar

Krótki žiwjenjopis

Narodźich so 19. měrca 1946 w Kulowje, na Salowskej hasy 8. Wot 1952 chodźach w Kulowje, Dobrošicach, Konjecach a Ralbicach do šule. 1960 dźěch na Serbsku rozšěrjenu wyšu šulu do Małeho Wjelkowa. 1964 maturowach a studowach slawistiku na Lipsčanskej uniwersiće, wot 1967 do 1968 rušćinu na uniwersiće w Rostowje nad Donom. 1969 mějach swój diplom jako Slawist w zaku. Wot septembra 1969 dźěłach jako lektor beletristiki w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budyšinje. 1970 woženich so z Ludmilu Nawkec z Wotrowa. 1972 dyrbjach hišće na połdra lěta do wójska. 1975 a 1978 narodźištaj so synaj Jan a Stanisław. 1987/88 studij na literarnym instituće w Lipsku. 1990 buch redaktor Płomjenja a 1994 šefredaktor redakcije „Płomjo/Płomje“. Z lěta 2004 sym zamołwity redaktor hornjoserbskeho Płomjenja.

Z lěta 1969 sym z čłonom Koła serbskich spisowaćelow resp. Zwjazka serbskich wuměłcow. Wot 1998 nawjeduju kružk pisacych w Róžeńće.